hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/024113/Ora

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. i) a g) zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na realizáciu cykloturistického chodníka v k. ú. Novoť po už existujúcich komunikáciách. Žiadateľ: Obec Novoť, Obecný úrad Novoť č. 285, 029 55 Novoť