hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2020/024009/Kub

Žiadosť o vydanie súhlasu uvedenom § 14. ods. 2. písm. h) zákona 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v k.ú. Liptovská Osada, lokalita Barborina dolina

Žiadateľ: ENZA s.r.o., Májová 1098, 02201 Čadca