hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2020/023319/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v NPR Tichá dolina, Važecká dolina, Furkotská dolina, na LC Račková, na území TANAPu. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Bývalí urbarialisti obce Východná, Východná č. 88, 032 32 Východná.