hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2020/022320/Drn

Žiadosť o vydanie rozhodnutia v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. - povolenie výnimiek a vydanie súhlasov, v súvislosti s vykonaním geologických prác v k. ú. Demänovská Dolina - hydrogeologický a inžinierskogeologický prieskum "Zóna M1 - centrum Nové Koliesko". Žiadateľ: Obec Demänovská Dolina, Obecný úrad č. 258, 031 01 Liptovský Mikuláš.