hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-2021/OSZP1/051390/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s oplotením pozemku v k. ú. Východná, Hybe. Žiadateľ: Farma Východná p.d., 032 32 Východná.