hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/050317/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s realizáciou výskumu APVV-21-0159, zameraného na výskum tektonických porúch - zlomov a zostavenie ich Atlasu pre celé územie Slovenska. Žiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4.