hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1-2021/012569/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na výrub drevín rastúcich v území kde platí 4. stupeň v zmysle zákona, na SKUEV0253 Rieka Váh, v k. ú. Bešeňová, na parcele KN-C č. 373/21. Žiadateľ: Ing. Martin Pudiš, Liptovská Anna 59, 032 23 Liptovská Anna.