hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZO1-2021/015681/Ora

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na ošetrenie chráneného stromu S270 Lipa mimo obce nad Bielou Oravou. Žiadateľ: Obec Lomná, Lomná 22, 029 54 Lomná.