hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

Žiadosť o udelenie výnimky  zo zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výrubom drevín.

Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, Janečka 36, 034 0 1 Ružomberok