hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LMOSZP-2020/000658-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci podnetu ŠOP SR S-TANAP, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit zo dňa 11.12.2019 na zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla krikľavého (Aquila pomarina), v k. ú. Liptovská Kokava, v JPRL 81 a 93, LHC Račková, ktorej obhospodarovateľom je Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava.  V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.