hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2021-001087-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od ENZA s. r. o., Májová 1098, 022 01 Čadca, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrubu drevín a krovia rastúcich pod el. vedením 400 kV, vedenie č. 045 a 407. Uvedené zverejnenie má informatívny charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.