hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/8121-Po

Oznámenie o začatí konania vo veci zákazu vykonávania lesohospodárskych činností na LC Liptovský Ján, JPRL č. 211_1, 211_2, 212, 213a1, 213a2 a 213b pre Urbár Závažná Poruba, p. s., Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na základe podnetu ŠOP SR S-NAPANT. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.