hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/5955-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci podnetu ŠOP SR S-TANAP, Ul. Kapitána Nálepku zo dňa 12.5.2020 na zabezpečenie ochrany hniezdiacich vtákov v lokalite potoka Paludžanka v k.ú. Galovany a Svätý Kríž. Nakoľko v zmysle §4 ods.2 zákona 543 Z.z., vykonávanie plánovanej činnosti ENVIGEO, a.s. môže ohroziť aktívne hniezdne biotopy zákonom chránených druhov živočíchov na predmetnej lokalite, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť o obmedzení príp. zakázaní tejto činnosti. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.