hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/306-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci podnetu ŠOP SR S-NAPANT, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica a Lesoochranárskeho zoskupenia VLK 082 13, Tulčík 310  na zabezpečenie ochrany chráneného živočícha - hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v LHC Svarínka, ktorej obhospodarovateľom je Lesy SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok.  V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.