hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/012116-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Beňušovce, 03101 Liptovský Trnovec 160, o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok v lesníctve v území s druhým stupňom ochrany, v lesnom celku Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.