hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011774-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od spoločnosti Železnice slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽTS – Traťový obvod Liptovský Mikuláš, Štefánikova 2176, 031 01 Liptovský Mikuláš, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrubu nežiadúceho porastu v ochrannom pásme dráhy na obdobie 1.10.2020 do 31.3.2021 pri koľaji č.1 a 2 v úseku Štrba – Liptovské Vlachy. Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.