hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020-011187-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Nižná Boca 74, 032 34 Malužiná, o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na vykonanie výrubu drevín v lokalite Jelinská na parcelách č. 2681/4, 2681/1, 2680/1, 2635, 2629, 454, 2682/1, v lokalite Sentivánska na parcelách č. KN-C 2041/2, 1314, 1740, 1313, 1315/1,1316/1, 1318, 1319, 1320, 1315/2 a v lokalite Malužiná – Nižná Boca na parcelách č. KN-C 709/2, 3073, 1094/3, 1088, 1094/2, 1142/44, 1094/1, 1090, 1092, 1226/2, 1225/3, 1093, 1225/2, 1223/1, 1223/2, 1225/1, 1197/1, 1195, 1196/1, 1122/7, 1122/3, v katastrálnom území Nižná Boca, vedenej ako trvalé trávne porasty, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.