hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/010812-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti Urbárskeho spoloku vo Vavrišove, pozemkové spoločenstvo, 032 42 Vavrišovo 307, o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok v lesníctve v území s tretím stupňom ochrany, v lesnom celku Račková, okres Liptovský Mikuláš. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.