hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009865-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany so sídlom Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany IČO: 36022047, obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Pš, vložka č. 713/S, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrubu brehových porastov na vodných tokoch v správcovstve žiadateľa v k.ú. Liptovský Ján, k.ú. Kráľová Lehota, Východna, k.ú. Liptovský Ondrej, Konská, k.ú. Liptovský Ondrej, k.ú. Jakubovany, k.ú. Okoličné, Smrečany, Žiar, k.ú. Bobrovník, k.ú.Bukovina, k.ú. Bukovina, Lipt. Anna, k.ú. Okoličné, Baňadiková, Okoličné, k.ú. Jamník, k.ú. Dovalovo, Liptovská Kokava, k.ú. Hybe. Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.