hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009862-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica, o vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 písm. d), § 15 ods. 2 písm. a) resp. § 16 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. na natáčanie audiovizuálnych záberov prostredníctvom leteckého drona v lokalitách Liptovský Mikuláš a okolie a Jasná a okolie. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.