hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009444-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Pribylina, Obecná ulica 384/6, 032 42 Pribylina, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Račková, v lesnom dielci 223_1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 224A1, o objeme 50 m3, v lesnom dielci 224B1, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 224B1, v lesnom dielci 225B0, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 226_1, o objeme 15 m3, v lesnom dielci 259B1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 460B1, o objeme 30 m3, v lesnom dielci 479_1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 480_1, o objeme 70 m3, v lesnom dielci 480_1, o objeme 20 m3,  v lesnom dielci 536A1, o objeme 20 m3 a v lesnom dielci 259B1, o objeme 20 m3. Porasty ležia v ochrannom pásme ako aj vo vlastnom území TANAP-u, kde platí druhý a tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.