hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009100-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Združenia vlastníkov pozemkov v Jalovci, pozemkové spoločenstvo, Jalovec 2, 032 21 Jalovec, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Liptovský Mikuláš 2, v lesnom dielci 146D0, o objeme 250 m3, v lesnom dielci 146E0, o objeme 470 m3, v lesnom dielci 156A0, o objeme 75 m3, v lesnom dielci 156D0, o objeme 150 m3, v lesnom dielci 167A0, o objeme 170 m3, v lesnom dielci 171A0, o objeme 250 ma v lesnom dielci 171C1, o objeme 805 m3. Porasty ležia vo vlastnom území TANAP-u, kde platí tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.