hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/008826-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Ing. Ján Glut a Jelena Rengevičová, ul. Františka Klimeša 688/10, 031 01 Liptovský Mikuláš, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 7, § 26 ods. 5 a § 65a ods.2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Liptovský Mikuláš 1, v lesnom dielci 2207A1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 2207C1, o objeme 50 m3 a v lesnom dielci 2153_1, o objeme 100 m3. Porasty ležia v ochrannom území  TANAP-u, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.