hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020-008577-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od občianskeho združenia Čierny Váh, Čierny Váh 3022, 032 32 Východná, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na osadenie informačných tabúľ a lavičiek. Uvedené zverejnenie má informatívny charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.