hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020-007687-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od UPS Hybe, 032 31 Hybe 519, o vydanie výnimky orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny zo zákazu prikrmovania a vnadenia zveri podľa § 14 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov v revíry Ohnište. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.