hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/00715-Lo

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti  Porubän poľnohospodár,s. r. o., Liptovská Kokava 182, 032 44 Liptovská Kokava o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hovädzieho dobytka  v k.ú. Liptovská Kokava v ochrannom pásme Tatranského národného parku. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.