hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/00662-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci podnetu ŠOP SR S-TANAP, Kpt. Nálepku 2, 059 21 Svit zo dňa 11.12.2019 na zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality orla krikľavého (Aquila pomarina), v k. ú. Dovalovo, v JPRL 73 B a 77, LHC Račková ktorej obhospodarovateľom je Urbárske pozemkové spoločenstvo Važec.  V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.