hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/005773-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Slovenskej správy ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01, Žilina 1, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín pri ceste 1. triedy, v extraviláne obcí Zemianska Ľubeľa, Kráľovská Ľubeľa, Dúbrava, Gôtovany, Svätý Kríž, Galovany, Benice, Palúdzka. V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.