hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/003559-Lo

 

Žiadosť Mgr. Lenky Žuborovej a Silvie Žuborovej, bytom 032 04 Liptovský Ondrej 8, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcelách C-KN 820, C-KN 661, C- KN 662 v k.ú. Liptovský Ondrej.