domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

ou-lm-oszp-2020/003295

Oznámenie o začatí konania vo veci nahláseného zámeru Lesný komposesorát Partizánska Ľupča, s.r.o. o vydanie súhlasu v zmysle §14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v LC Partizánska Ľupča.