hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

ou-lm-oszp-2020/002393-Po

Oznámenie o začatí konania vo veci plánovaného výrubu drevín SLOV INN Jasná, a.s., o vydanie súhlasu v zmysle §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrubu drevín nachádzajúcich sa na parcelách č. 2921/10, 2921/303,309 2926/421, v katastrálnom území Demänovská Dolina.