hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020-002093-Ko

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo, 032 21 Jalovec 2, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Liptovský Mikuláš 2, v lesnom dielci 139_0, o objeme 220 m3 a v lesnom dielci 146B0, o objeme 750 m3. Porasty ležia vo vlastnom území  TANAP-u, kde platí tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.