hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/001265-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti Pozemkového spoločenstva Bývalí urbaristi obce Východná, Východná 88, 032 32 Východná, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcele KN-E E-10809/503 v k.ú. Východná.