hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/001017-Po

Oznámenie o začatí konania vo veci plánovaného výrubu drevín Lesy SR, OZ L. Hrádok o vydanie súhlasu v zmysle §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrubu drevín zasahujúcich do telesa lesných ciest, v katastrálnom území Východná.