hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/002691-Lo

 

Žiadosť doručená od Urbárske pozemkové spoločenstvo, Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcelách KN-E 1948 a KN-E 1419 v k.ú. Kráľova Lehota.