hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ou-LM-OSZP-2020/004182-Lo

 

Žiadosť Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo, Nižná Boca 74, 032 34 Nižná Boca, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcelách KN-E 1232, KN-E 1050 a KN-E 1322 v k.ú. Nižná Boca.