hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/2687-Lo

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Pribylina o vydanie súhlasu na vnadenie zveri ma 4 lokalitách v k.ú. Pribylina , č.parc.KN-C 7845/2, KN-C 7923, KN-C 10894 a KN-C 10885/1. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.