hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/005065-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci Žiadosti lesného komposterátu, Patrizánska Ľupča s.r.o., zo dňa 20.04.2020 o súhlas na dočasnú približovaciu cestu, ktorá pretína JPRL 33 a 34 v LC Partizánska Ľupča. Dôvodom je približovanie dreva a protipožiarna ochrana. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.