Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2020/8680

26.06.2020

Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno - Stred, obhospodarovateľ : Združenie drobnovlastníkov Nová Bystrica s.r.o.