hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2020/011905

Konanie podľa § 13 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov k náhodnej ťažbe v lesnom celku  Krásno východ, v JPRL: 4346 10, 4348 10, 4349 10 ., obhospodarovateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Čadca