hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2020/011210

Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení k náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno východ , v JPRL 4305 c10, 4307 c00, 4307 d10, 4307 g00, obhospodarovateľ: Lesné a pozemkové spoločenstvo Harvelka