hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2020/007370

Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno východ , v JPRL 4174 b10, JPRL 4174 c10, obhospodarovateľ: Pozemkové spoločenstvo Riečnica-Horná Tížina