hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2020/007116

Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno  východ , v  JPRL 4220 10, 4222 10, 4223 10, 4225 10, obhospodarovateľ: Lesy SR, š.p. OZ Čadca