hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2020/007113

Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe v lesnom celku Čadca, v JPRL 776 a10 , obhospodarovateľ: Lesy SR, š.p. OZ Čadca