hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2020/007111

Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno východ, v JPRL: 5206 10, 5207 10, 5208 10, 5209 a10, 5213 10, 5217 10. , obhospodarovateľ: Lesy SR, š.p., OZ Čadca