hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-BY-OSZP/2020/000168/Cur

Žiadateľ: Emília Sedláková, Hrabové 140, 014 01 Bytča

Vec: žiadosť o výrub drevín na pozemku s parc.č. 691/4 v k.ú. Hrabové v extraviláne obce

Jedná sa o 5 ks bystrická slivka a 1 ks Jaseň.

Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav a možné zranenie osôb