hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU/BY/OSZP/2020/000160/Cur

Žiadateľ:JUDr. Slavomíra Vaněk Kopchová, Kollárova 656/31, 014 01 Bytča

Vec: Žiadosť o oplotenie pozemku s parc.č. CKN 7096/1 v k.ú. Kolárovice