Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Predkupné právo štátu k pozemkom