hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2015/010035/Bre

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 12 ks drevín a 50 m2 porastu smreka, rastúceho ako živý plot na par.č. 410/1, 359/1, 361/1 k.ú. Rajecké Teplice. Žiadateľ: Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice.