hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/00564/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 a povolenie výnimky podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade a na vjazd s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, cesty a miestnej komunikácie, na území, na ktorom platí 2. stupeň ochrany prírody, za účelom ťažby riečneho materiálu v množstve cca 300 m3, na lokalite pri mlyne, rkm 3,200 km vodného toku Polhoranka, k.ú. Zubrohlava, Žilinský kraj, okres Námestovo.  Žiadateľ: Obec Zubrohlava, Obecný úrad Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43  Zubrohlava